Kiểm định McNemar và thử nghiệm crossover

Trong kiểm định đối với bảng 2 x 2 có một điều kiện là các đối tượng được tính một lần cho mỗi ô, nếu vi phạm nguyên tắc này thì Pearson chi-square không được áp dụng. Bài này giải thích rõ hơn điều kiện này và trình bày kiểm định McNemar là kiểm định được dùng trong trường hợp đó, thông qua việc giới thiệu thử nghiệm được gọi là crossover trial. Continue reading “Kiểm định McNemar và thử nghiệm crossover”

Bài toán xe tăng Đức: Ước lượng cỡ quần thể bằng số serie

pantherTrong thế chiến thứ II phe đồng minh gặp một vấn đề khá đau đầu là phải ước lượng số xe tăng Đức sản xuất được là bao nhiêu. Như đã biết xe tăng Đức có nhiều ưu thế vượt trội hơn so với phe đồng minh đặc biệt là loại Panther (Con báo). Dĩ nhiên ngành được giao nhiệm vụ thu thập thông tin, số liệu chính là ngành tình báo.

Continue reading “Bài toán xe tăng Đức: Ước lượng cỡ quần thể bằng số serie”